Thông tin!

Máy Chủ DARAGON

Alpha Test: 13h00 ngày 08/11/2022 - Open Beta: 13h00 ngày 08/11/2022

Thông tin Server

 • Exp : x500
 • Tỉ lệ Drop : 5%
 • Phiên bản : Season 6 Custom
 • Giới hạn Reset : 10 lần/ngày
 • Chủ nhật : 15 lần/ngày
 • Antihack : Phiên bản Pro Cá Sấu
 • Alpha Test : 13h00 ngày 08/11/2022
 • Open Beta : 13h00 ngày 08/11/2022

Tạo nhân vật

 • Đấu Sĩ (MG) : Cần 220 Level
 • Chúa Tể (DL) : Cần 250 Level
 • Thuật Sĩ (SUM) : Cần 300 Level
 • Thiết Binh (RF) : Cần 350 Level
 • Tạo NV mới : 0 Reset / 10000 Point / 100.000.000 Zen
 • Tạo Guild : Cần 300 Level

Thông tin Sub

Sub 1 2 3, 4, 5 20
Quái vật Không Không
Giao dịch Không Không Không
Hòm đồ Không Không
PK (PvP)
Shop cá nhân Không Không Không
Chao Golbin Không Không

Lộ trình phát triển

Thời gian Mở tính năng / Sự kiện Sub
1 Ngày sau Open Linh hồn Chiến mã / Quạ tinh Sub-2-3-4-5
1 Ngày sau Open Sự kiện Đại Chiến Lorencia Sub-2-3
1 Ngày sau Open Sự kiện Đại Chiến Siêu Boss Sub-2-3
1 Ngày sau Open Lông vũ / Huy hiệu hoàng tộc Sub-2
1 Ngày sau Open Thả Boss Medusa Sub-2-3
10 Ngày sau Open Mở giới hạn Master
25 Ngày sau Open Nguyên liệu ép Cánh cấp 2.5 Sub-2-3
60 Ngày sau Open Nguyên liệu ép Cánh cấp 3 Sub-2-3
60 Ngày sau Open Thả Boss Kundun Sub-5
Đạt 100 lần Reset Mở cộng hưởng 3 Option Sub-1
Đạt 200 lần Reset Mở cộng hưởng 7 Option Sub-1

Thông tin cần biết

Tính năng / Item Cách nhận Sub / Thông tin
Lông vũ
Huy hiệu hoàng tộc
Train tại:
Map Icarus
Sub-2-3-4
Linh hồn chiến mã
Quạ tinh
Train tại: Kantru Sub-2-3
Đá nguyên thủy Train tại: Kantru Sub-2-3-4
Train Drop Ngọc Train tại: All các Map Sub-2-3-4-5
Train Master Train tại:
Map Barrack, Kantru, Karutan
Sub-2-3-4-5
Rửa tội trong Game Lệnh /xoatoi Cần Zen
Tẩy điểm trong Game Lệnh /taydiem Cần 10 triêu Zen / 1 lần
Tẩy Master trong Game Lệnh /taymaster Cần 5000 WC / 1 lần
Reset trong Game Lệnh /reset Miễn phí All Sub

Alpha Test: 13h00 ngày 08/11/2022 - Open Beta: 13h00 ngày 08/11/2022

Hệ thống sự kiện trong Game

Tên sự kiện Sub >Thời gian Phần thưởng Ghi chú
Huyết Lâu Sub-2-3-4-5 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:00)
Các loại Ngọc, Zen, Item Huyết Lâu có Exp gấp 3 lần bên ngoài
Quảng Trường Quỷ Sub-2-3-4-5 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:30)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên Quảng Trường Quỷ có Exp gấp 3 lần bên ngoài
Hỗn Nguyên Lâu Sub-2-3-4-5 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 1:00)
Các loại Ngọc ngẫu nhiên, Item Thần Nếu bạn là người sống sót cuối cùng trong Hỗn Nguyên Lâu thì sẽ có cơ hội nhận Ngọc hoặc Item Thần
Rồng Đỏ Tấn Công Sub-2-3-4-5 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:15)
Ngọc Ước Nnguyện, Ngọc Tâm Linh Săn rồng đỏ có cơ hộ kiếm được Ngọc Ước Nguyên hoặc Ngọc tâm linh (Lorencia, Noria)
Binh Đoàn Phù Thủy Sub-2-3-4-5 2 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 0:00)
Ngọc Ước Nguyện, Nhẫn Phù Thủy Tiêu diệt Binh đoàn phù thủy có cơ hộ kiếm được Ngọc Ước Nguyên hoặc Ngọc tâm linh (Lorencia, Noria, Davias)
Summer Event Sub-3 1 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 13:30)
Các loại Ngọc, Zen, Item Exl Săn ô may mắn để kiếm Ngọc, Zen và Item Exl (Atlans 0)
Thỏ Ngọc Sub-1 1 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 21:30)
Các loại Ngọc, Zen Săn Thỏ Ngọc sẽ có cơ hội kiếm được các loại Ngọc, Zen và EXP cực nhanh (Stadium)
BOSS Hoàng Kim Sub-2-3-4-5 4 tiếng một lần
(Bắt đầu từ 1:25)
Box Kundun, Ngọc quý, Điểm WP Săn Boss Vàng xuất hiện ngẫu nhiên ở ở Lorencia, Noria, Devias, Atlans, Tarkan1-2,...
BOSS Medusa Sub-3 1 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 20:30)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss Medusa sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Siêu Boss Sub-3 1 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 21:15)
Đồ Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Đại Chiến Loren Sub-3 1 lần / ngày
(Bắt đầu lúc 22:00)
Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt Boss trong sự kiện sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
BOSS Kundun Sub-3 Xuất hiện khi mới bảo trì xong và hồi sinh lại sau 24 tiếng tính từ lúc Boss chết Item Thần, Item 380, Item Exl cao cấp Săn Boss Kundun sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp, Item 380 và Item Thần
Rakion Event Sub-2-3-4-5 Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc quý Tiêu diệt chúa nhện Selupan sẽ có cơ hội nhận được Item cao cấp và Ngọc quý
Tháp Tinh luyện Sub-2-3-4-5 Diễn ra hàng ngày Item Exl cao cấp, Các loại Ngọc, Đá tạo hóa Chiến đấu với bàn tay MayA và Boss NightMare để săn đồ và Ngọc quý

Sự kiện!

Đua TOP Alpha Test

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 09/11/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP Chủng tộc
 • Không giới hạn số lần Reset trong thời gian Alpha Test
 • Phần thưởng được trao cho thành viên có số lần Reset cao nhất trong BXH chủng tộc
 • 1 tài khoản / 1 IP chỉ được nhận tối đa 1 phần thưởng

Phù Thủy

Set Ma Thuật Hoàn Hảo
• Luck
• 10% tránh đòn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Chiến Binh

Set Hỏa Long Hoàn Hảo
• Luck
• 10% tránh đòn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Đấu Sĩ

Set Phong Vũ Hoàn Hảo
• Luck
• 10% tránh đòn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Tiên Nữ

Set Kim Ngân Hoàn Hảo
• Luck
• 10% tránh đòn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Chúa Tể

Set Huyền Thiết Hoàn Hảo
• Luck
• 10% tránh đòn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thuật Sĩ

Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo
• Luck
• 10% tránh đòn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thiết Binh

Set Bạch Hổ Hoàn Hảo
• Luck
• 40% Zen

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 09/11/2022

Thông tin sự kiện Truyền Nhân Golbin
 • Xếp hạng theo Tổng số Item Hoàn thành sớm nhất trên BXH Truyền Nhân Golbin
 • Item hoàn thành phải có cấp độ +15
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

- 100.000 Gcoin
- 10 Bless
- 10 Soul

TOP 2

- 70.000 Gcoin
- 5 Bless
- 5 Soul

TOP 3

- 70.000 Gcoin

Sự kiện!

Đua TOP Open Beta

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 13/11/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP Chủng tộc
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Reset cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

Phù Thủy

Set Ma Thuật Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Chiến Binh

Set Hỏa Long Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Đấu Sĩ

Set Phong Vũ Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Tiên Nữ

Set Kim Ngân Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Chúa Tể

Set Huyền Thiết Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thuật Sĩ

Set Hỏa Thiên Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thiết Binh

Set Bạch Hổ Hoàn Hảo
• Luck
• 1 Option tùy chọn

(Phần thưởng vĩnh viễn)

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 24/11/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP Phú hộ
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Gcoin Nạp cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • BQT chỉ nhận nạp chuyển khoản ATM trước 15 phút khi Event sắp kết thúc để công bằng với tất cả game thủ
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

01 Cánh cấp 2 + 9
+ Luck
+ 1 Option tùy chọn

Tùy chọn chủng tộc
(nạp tối thiểu 15.000.000)

TOP 2

01 Cánh cấp 2
+ Luck hoặc
1 Option tùy chọn

Tùy chọn chủng tộc
(nạp tối thiểu 10.000.000)

TOP 3

01 Cánh cấp 2
+ Luck

Tùy chọn chủng tộc
(nạp tối thiểu 5.000.000)Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 30/11/2022

Thông tin sự kiện Đua Top Bang Hội
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật có Tổng Gcoin Nạp cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Điểm G-Point nhận được khi thành viên của Guild nhận phần thưởng điểm G-Point trong Nhiệm Vụ Hàng Ngày tại trang Quản Lý Tài Khoản
 • Điểm G-Point của Guild sẽ tự động Reset về 0 hàng tháng
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 Set cấp 6 Hoàn Hảo + 9 + Luck + 1 Option tùy chọn Phần thưởng được trao cho chủ Guild
1 Set cấp 6 Hoàn Hảo + Luck + 1 Option tùy chọn Phần thưởng được trao cho chủ Guild
1 Set cấp 6 Hoàn Hảo + 1 Option tùy chọn Phần thưởng được trao cho chủ Guild

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 30/11/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP Master
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật số Level Master cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Max Master là 250 Level
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn

TOP 1

- 60 Bless
- 60 Soul
- 20 Box Kundun +5

TOP 2

- 40 Bless
- 40 Soul
- 20 Box Kundun +4

TOP 3

- 20 Bless
- 20 Soul
- 20 Box Kundun +3

Thời gian sự kiện: 13h00 ngày 08/11/2022 ~ 24h ngày 30/11/2022

Thông tin sự kiện Đua TOP Thợ Săn BOSS
 • Hệ thống sẽ tự động sắp xếp nhân vật số điểm WPoint cao nhất và thời gian sớm nhất lên đầu
 • Giải thưởng sẽ được trao trong 48h sau khi kết thúc sự kiện
 • Toàn bộ vật phẩm đều có thể giao dịch và không có thời hạn
TOP Phần thưởng Ghi chú
1 bộ Nhẫn - Dây chuyền Hoàn Hảo + 1 Option tùy chọn
Gồm 2 Nhẫn và 1 Dây chuyền
1 cặp Nhẫn Hoàn Hảo + 1 Option tùy chọn
Gồm 2 Nhẫn
1 Dây chuyền Hoàn Hảo + 1 Option tùy chọn
Gồm 1 Dây chuyền